Kursy_certyfikaty

W zakładce „Kursy z testami certyfikującymi” znajdziecie Państwo wykłady ekspertów. Po zapoznaniu się z materiałami wideo zachęcamy do rozwiązania testu sprawdzającego wiedzę, który umożliwi zdobycie imiennego certyfikatu. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest uzyskanie minimum 80% poprawnych odpowiedzi. Pamiętaj, masz tylko dwa podejścia do testu.

Kurs z możliwością uzyskania certyfikatu

Kurs z możliwością uzyskania certyfikatu

Kurs z możliwością uzyskania certyfikatu

W ramach kursu uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia teoretyczne związane z funkcjonowaniem instalacji fotowoltaicznych, przedstawione zostaną także bardziej szczegółowe uwarunkowania ich funkcjonowania w Polsce. Praktyczny aspekt kursu wyraża się poprzez możliwość przeanalizowania finansowych aspektów działania instalacji PV, na podstawie przykładowych kalkulacji sporządzonych dla domu jednorodzinnego oraz farmy fotowoltaicznej. Częścią kursu jest test, umożliwiający zweryfikowanie swoich wiadomości w zakresie poruszanego tematu.